Quận 9

Quận 9

Safira Khang Điền

Safira Khang Điền

Quận 9, Hồ Chí Minh

Bán: 2,3 | Thuê: 6 Triệu/Tháng
Safira Khang Điền

Safira Khang Điền

Quận 9, Hồ Chí Minh

Bán: 2,3 Tỷ | Thuê: 6 Triệu/Tháng
Safira Khang Điền

Safira Khang Điền

Quận 9, Hồ Chí Minh

Bán: 2,3 | Thuê: 6 Triệu/Tháng
Safira Khang Điền

Safira Khang Điền

Quận 9, Hồ Chí Minh

Bán: 2,3 Tỷ | Thuê: 6 Triệu/Tháng
Hotline 0909 777 904