Danh mục 2.1

Danh mục 2.1

Danh mục 2.1

MẬT ONG MANUKA THỰC PHẨM TUYỆT HẢO CHO SỨC KHỎE

Cây Manuka, còn được gọi là cây sim biển Nam. Cây có tên khoa học là Leptospermum Scoparium. Nó tồn tại dưới dạng một cây nhỏ hoặc cây bụi, có thể thay đổi chiều cao đến tối đa 8 m. Nó chỉ có thể phát triển mạnh nếu nó được trồng trong điều kiện thích hợp

Cây Manuka có rất nhiều công dụng khác nhau: thân cây gỗ manuka rất cứng, nó được các bộ lạc bản địa để tạo ra nhiều thứ thủ công như vũ khí

MẬT ONG MANUKA THỰC PHẨM TUYỆT HẢO CHO SỨC KHỎE (1)

Cây Manuka, còn được gọi là cây sim biển Nam. Cây có tên khoa học là Leptospermum Scoparium. Nó tồn tại dưới dạng một cây nhỏ hoặc cây bụi, có thể thay đổi chiều cao đến tối đa 8 m. Nó chỉ có thể phát triển mạnh nếu nó được trồng trong điều kiện thích hợp

Cây Manuka có rất nhiều công dụng khác nhau: thân cây gỗ manuka rất cứng, nó được các bộ lạc bản địa để tạo ra nhiều thứ thủ công như vũ khí

MẬT ONG MANUKA THỰC PHẨM TUYỆT HẢO CHO SỨC KHỎE (1) (1) (1)

Cây Manuka, còn được gọi là cây sim biển Nam. Cây có tên khoa học là Leptospermum Scoparium. Nó tồn tại dưới dạng một cây nhỏ hoặc cây bụi, có thể thay đổi chiều cao đến tối đa 8 m. Nó chỉ có thể phát triển mạnh nếu nó được trồng trong điều kiện thích hợp

Cây Manuka có rất nhiều công dụng khác nhau: thân cây gỗ manuka rất cứng, nó được các bộ lạc bản địa để tạo ra nhiều thứ thủ công như vũ khí

MẬT ONG MANUKA THỰC PHẨM TUYỆT HẢO CHO SỨC KHỎE (1) (1) (1) (1)

Cây Manuka, còn được gọi là cây sim biển Nam. Cây có tên khoa học là Leptospermum Scoparium. Nó tồn tại dưới dạng một cây nhỏ hoặc cây bụi, có thể thay đổi chiều cao đến tối đa 8 m. Nó chỉ có thể phát triển mạnh nếu nó được trồng trong điều kiện thích hợp

Cây Manuka có rất nhiều công dụng khác nhau: thân cây gỗ manuka rất cứng, nó được các bộ lạc bản địa để tạo ra nhiều thứ thủ công như vũ khí

Hotline 0909 777 904